Discussion Leader

Here´s my work as the discussion leader.

Annonser

Argument mot djurförsök

Mot:

  1. Det är väldigt många djur som utsätts för försök, ungefär 990 000 varje år! Det blir ca 1700 djur varje dag.
  1. Djuren utsätts för lidande i försöken. Det är inte i alla försök, men det händer ofta.
  1. Försöksdjuren är inte mer annorlunda än ditt husdjur! De vill kunna ha ett bra liv men istället så får de vara instängda och bli forskningsdjur.
  1. Vår mat är inte kompatibel med djuren! Om du ger en hund choklad så dör den. En katt kan dö av en värktablett. Det finns alltså all anledning att ifrågasätta resultat från djurförsök och istället satsa på att utveckla moderna metoder mer anpassade för att studera vad som händer i människokroppar snarare än i gnagare. Vi människor är ju inte gnagare i jätteformat.
  1. Visste du att nio av tio blivande läkemedel visar sig sakna effekt eller ha allvarliga säkerhetsrisker som inte upptäckts i djurtesterna, utan först i kliniska studier på människor (eller ännu senare, efter en tid på marknaden). Detta trots att flera olika djurstudier görs innan ett läkemedel för första gången får ges till en människa.
  1. Även om det finns många exempel på djurstudier som gett viktigt kunskap, finns det också många exempel på andra fall när djurförsöken givit vilseledande resultat. Vi har redan nämnt att det finns biologiska skillnader mellan människor och djur. Ibland är de så stora att djuren inte fungerar som modeller för oss. Det har forskarna försökt lösa bl.a. genom att manipulera djuren på olika sätt så att de blir mer lika oss – eller i alla fall får sjukdomar eller symptom som påminner om människans. Inavel, operationer och genförändringar är några sätt att producera ”bättre djurmodeller”.
  1. Det är inte säkert för dom som jobbar med försöksdjuren, för ett av djuren kanske har blivit sjukt och sedan biter djuret en arbetare så att arbetaren blir smittad.
  1. Det måste vara psykiskt jobbigt att testa produkter på djur så att dom kanske dör.
  1. Man gör så att djuren får en sjukdom som bara en människa skulle få. Sedan kan den sjukdomen spridas vidare till fler djur så att dom också blir sjuka.
  1. Djuren har också känslor!

Källor:

http://forskautandjurforsok.se/fakta/argument/

http://djurforsok.blogg.se/

http://www.aftonbladet.se/debatt/article10831283.ab